Koro Eğitimi

Koro da ses eğitimi bireyin tek başına veya topluluk içinde doğru ve temiz seslerle ve müzikal duyarlılıkla etkili bir şekilde şarkı söyliyerek, müziksel çevresi ile sağlıklı ilişkiler kurmasını, hem yorumlayıcı hem dinleyici olarak müziğe bilinçli bir şekilde katılmasını ve bireye müzik alanında kültürel bir kimlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Kısaca korolar, bireylere kendi yaşantıları yoluyla amaçlı olarak seslerini doğru, güzel ve etkili kullanabilmeleri için gerekli müziksel davranışları kazandırabilir.

” Tek sesli ” koro ya da ” Çok sesli ” (polifonik) koro olarak iki ana sınıftır. Her koroda genel olarak soprano ,alto, tenor ve bas sesleri bulunur.  Koro eserleri enstrüman (piyano vs) eşlikli veya eşliksiz sahnelenir. Koroların korist sayısı, yaşı, korist cinsiyeti gibi değişkenlere bağlı olarak değişik isimleri vardır. Çocuk korosu, gençlik korosu, kadınlar korosu, erkekler korosu, karma korosu, oda korosu ve benzeri olarak Türkiye’ de çok çeşitli korolarımız vardır.

Talentia çatısı altında koro eğitimimiz çok sesli batı müziği ve çocuk korosu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Koro eğitimlerimiz haftada bir gün iki saat olarak verilmektedir.

Koro Eğitimi

Eğitim tarihleri hakkında bilgi almak için


TIKLAYINIZ