Resim - Heykel

Plastik Sanatlar Atölyesi’ndeki temel hedefimiz, bireyin öznel durumunu dikkate alarak yaratma içgüdüsünü harekete geçirmek ve yarattığı imgeler üzerine kıyaslamalar yaptırmaktır.Bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini ifade edebilmesi için, bilgilenme, yaratıcı düşünme ve sanatsal anlatım gibi aşamalarla estetik duyarlılığın geliştirilmesi gerekmektedir. Plastik Sanatlar Atölyesi’nin temel hedeflerinden biri de bu farkındalığı yaratmaktır.Tasarımda ve resimsel düzenlemeye yönelik bütün kompozisyon çalışmalarında malzeme kullanımı sınırsızdır. Deneysel atölye çalışmalarında uygulama ve teorinin beraber yürütülmesi esastır. Ayrıca belirli dönemlerde üyelerimizin ürettiği eserlerin sergileri Talentia bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Resim - Heykel

Eğitim tarihleri hakkında bilgi almak için


TIKLAYINIZ