PDR Birimi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, bireyin kendini tanıması, ilgi ve yeteneklerini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla yapılan sistemli, profesyonel yardım sürecidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak izlenirler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin kendini tanıyan, kendine güvenen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, doğru kararlar verebilen, kendini ifade edebilen, sorunlarını çözebilen, yaratıcı bireyler olmalarına, katkıda bulunur.

Kampüsümüzde “Her çocuk özeldir.” yaklaşımından yola çıkılarak sadece kriz odaklı rehberlik değil, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı hâkimdir. Bu anlayış doğrultusunda her öğrencinin içinde bulunduğu yaş döneminin gerektirdiği gelişimsel görevleri yerine getirip getirmediği takip edilir ve öğrencinin eksik yönleri tespit edilerek öğrenciye gereken yönlendirmeler ve paylaşımlar yapılır.

Bu amaçla, uzmanımız tarafından uyum, tanıma ve takibe yönelik çalışmalar yapılır, bireysel psikolojik danışma ve aile danışmanlığı hizmeti verilir.

1-ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:

Bireysel ve grup çalışmaları, Koruyucu Rehberlik, Eğitici ve Mesleki Rehberlik, Ortaöğretim Tercih Danışmanlığı,

2-VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Anne – Baba Eğitici Grup Çalışmaları, Veli Danışmanlığı, Veli Konferansları, Sunumlar ve Veli Bültenleri

 

 

 PDR FONKSİYONLARI:


- BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
- ORYANTASYON ÇALIŞMALARI
- EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI
- BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA
- AİLE DANIŞMANLIĞI
- AİLE SEMİNERLERİ
- YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI
- LİDER ÖĞRETMENLİK ÇALIŞMALARI
- EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

 SEDA ÇAKIR
UZMAN PEDAGOG & AİLE ve EVLİLİK TERAPİSTİ

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde başarıyla tamamlayan uzmanımız, lisans üstü eğitimini Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’ de tamamlamıştır.

 

Profesyonel meslek hayatında 13 yıldır aktif olarak çalışan uzmanımız; kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda (Bakanlıklar, Üniversiteler, UNICEF, CİSED vs.) ve özel sektör de (anaokulu, kolej, özel eğitim ve danışmanlık merkezleri vs.) çocuklar ve yetişkinlerle ilgili pek çok alan da hizmetler sunmuş ve hali hazırda çalışmalarına devam etmektedir.

 

Kurumumuz Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde (PDR) hizmet vermeye başlayan uzmanımıza Cumartesi ve Pazar günleri randevu alarak başvurabilirsiniz.